Đặt lịch

예약안내

Bảng giá

Miễn phí sử dụng props và phụ kiện có tại studio

Nhận file mềm toàn bộ ảnh đã chụp qua airdop hoặc email

Nhận 01 video timelaps


Combo cơ bản
dành cho 01 người


15 phút chụp hình

2 ảnh in 10x15cm

Tặng đồ uống 


200k 

Thêm 1người 


1 ảnh in 10x15cm

Tặng đồ uống 


160k 

Extra 


Thêm 15 phút chụp hình

Động vật (chó, mèo)

 Trẻ em


100k

100k

100k


In ảnh màu thêm 50K

In thêm ảnh 10x15cm: 10k/tấm

Khung ảnh: 30K


가격표

스튜디오 내 소품 및 악세서리 무료 사용

Airdop 또는 이메일을 통해 찍은 모든 사진의 소프트 파일 받기

타임랩스 비디오 1개 받기


기본콤보
1인용


사진촬영 15분

10x15cm 사진 2장 인쇄

무료음료제공 


200k 

추가 1명


10x15cm 사진 1장 인쇄

무료음료제공


160k 

Extra 


사진촬영 15분 추가

동물(개,고양이)

어린이


100k

100k

100k


컬러사진 인쇄추가  50K

10x15cm 사진 인쇄추가: 10k/장

포토 프레임: 30KThời gian sử dụng 
Phương pháp order 
Sử dụng mobile 

 Tự chụp màu 15 phút + 10 phút select ảnh = 25 phút

(Cần ghi nhớ thời gian sử dụng vì 5 phút sau đó phải dành cho khách hàng khác nên hãy tham khảo) 

Lựa chọn sản phẩm đúng với ngày chụp và thời gian chụp ảnh mong muốn. (Gửi mail hướng dẫn nội dung order vào mail của khách hàng, việc order hoàn tất sau khi xác nhận số tiền order cuối cùng.) Xem thông báo

Khi chọn ngày bằng mobile, vuốt sang bên phải để ngày chạy sang. 이용시간
예약방법
모바일이용

셀프 칼러 사진 촬영 30분 + 사진 셀렉 10분 = 총 40분

(이용 시간에 염두 부탁드리며, 뒤의 5분은 다음 손님 세팅시간으로 할애되오니 참고 부탁드립니다)

원하시는 촬영일과 시간에 맞는 상품을 선택 구매

(고객님의 이메일로 예약상황에 대한 안내 메일이 발송되며,

"최종 예약 비용 입금 확인후" 예약이 완료됩니다. 공지사항 참조

모바일로 날짜 선택시 오른쪽 슬라이드로 날짜를 밀어주시면

날짜가 넘어가집니다.


prev

Tháng 5 2024

next
 • Hoàn thành đặt trước / Đang chờ xử lý
 • Có sẵn
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
28
Đã hết hạn
29
Đã hết hạn
30
Đã hết hạn
1
Đã hết hạn
2
Đã hết hạn
3
Đã hết hạn
4
Đã hết hạn
5
Đã hết hạn
6
Đã hết hạn
7
Đã hết hạn
8
Đã hết hạn
9
Đã hết hạn
10
Đã hết hạn
11
Đã hết hạn
12
Đã hết hạn
13
Đã hết hạn
14
Đã hết hạn
15
Đã hết hạn
16
Đã hết hạn
17
Đã hết hạn
18
Đã hết hạn
19
Đã hết hạn
20
Đã hết hạn
21
Đã hết hạn
22
Đã hết hạn
23
Đã hết hạn
24
Đã hết hạn
25
Đã hết hạn
26
Đã hết hạn
27
Đã hết hạn
28
Đã hết hạn
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
next

Tháng 5 2024

prev
 • T4
 • 29
 • T5
 • 30
 • T6
 • 31
 • T7
 • 1
 • CN
 • 2
 • T2
 • 3
 • T3
 • 4
 • T4
 • 5
 • T5
 • 6
 • T6
 • 7
 • T7
 • 8
 • CN
 • 9
 • T2
 • 10
 • T3
 • 11
 • T4
 • 12
 • T5
 • 13
 • T6
 • 14
 • T7
 • 15
 • CN
 • 16
 • T2
 • 17
 • T3
 • 18
 • T4
 • 19
 • T5
 • 20
 • T6
 • 21
 • T7
 • 22
 • CN
 • 23
 • T2
 • 24
 • T3
 • 25
 • T4
 • 26
 • T5
 • 27
 • T6
 • 28
 • T7
 • 29
 • CN
 • 30