Câu hỏi cần tìm

자주하는 질문

Lượt xem 19

Khi chọn ảnh màu - Chỉ chụp được ảnh màu.

Nếu bạn chỉ muốn chụp ảnh đen trắng thì không nên chọn ảnh màu.

Nếu bạn muốn chụp cả màu và đen trắng,

Bạn phải đặt trước hai lần riêng biệt.


컬러사진 선택시 - 컬러사진만 촬영 가능합니다.

흑백사진만 촬영하고 싶으시다면, 컬러사진을 선택 하시지 않으시면 됩니다.

컬러와 흑백 모두 촬영하고 싶다면,

따로따로 두 타임을 예약주셔야 합니다.

Lượt xem 16

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã không nhận được tệp gốc khi đăng ký,

Nếu bạn kiểm tra cả một tệp lớn, nó sẽ được gửi dưới dạng tệp nén, vì vậy bạn có thể kiểm tra.

Nếu bạn vẫn chưa có nó, xin vui lòng để lại một cuộc điều tra và chúng tôi sẽ gửi nó ngay lập tức.

Đối với các tệp gốc, thời gian lưu trữ là một tuần, sau đó rất khó để truyền lại hoặc mua các tệp gốc bổ sung theo yêu cầu.


원본파일  신청시 못받았다고 생각이 드시면

대용량 파일까지 확인 하시면 압축파일로 전달드리기때문에, 확인해보시면 있습니다.

그래도 불구하고 없으시다면 문의 남겨주시면 바로 보내드리겠습니다.

원본 파일의 경우 보관기간은 1주일로 그 이후에 요청시 재 전송이나 추가 원본파일 구매는 어렵습니다.

Lượt xem 14

Có thể cho 10 đến 12 người, nhưng rất khó để hiển thị toàn bộ cơ thể.

Xin lưu ý.


10~12인까지도 가능하나, 전신이 전부다 나오기는 어렵습니다.

참고 부탁드립니다.

Lượt xem 12

khu vực chờ quay phim

Một bàn trang điểm đơn giản (sắt và lược móng, v.v.)

Nó là tốt để đến và chuẩn bị trước.

Trong khu vực chờ chụp có khu chụp ảnh selfie zone gương soi tha hồ mà chụp.

Có một phòng thay đồ riêng, vì vậy bạn nên đến trước và thay quần áo.

Nhà vệ sinh yêu cầu phải có chìa khóa nhà vệ sinh, vì vậy bạn có thể sử dụng nhà vệ sinh nếu hỏi nhân viên.


촬영 대기 공간

간단한 화장대 (고데기 및 파운데이션 빗 등이 있습니다.)

미리 방문하셔서 준비하시면 좋습니다.

촬영 대기공간내에 거울셀카존 포토존이 있으니 즐기셔도 좋습니다.

따로 탈의실이 구비되어 있으니, 미리 오셔서 옷을 갈아입는것을 추천드립니다.

화장실은 화장실 키가 필요하므로, 직원에게 요청하시면 화장실 이용이 가능합니다.

Lượt xem 11

Xác nhận thời gian đặt chỗ

Bạn có thể kiểm tra ngày đặt phòng và xác nhận trên Trang của tôi trên trang web.

Ngay cả khi bạn đã đặt chỗ với tư cách không phải là thành viên, hãy kiểm tra email bạn đã nhập khi đặt chỗ.

Vì số đơn đặt hàng/đặt chỗ đã được đăng ký, bạn có thể hỏi số đơn đặt hàng và số điện thoại.


예약 시간 확인은

사이트 내 마이페이지에서 예약 날짜와 확인이 가능합니다.

비회원으로 예약하셨더라도, 예약주실때 입력해주신 메일 확인해보시면

주문/예약번호가 등록되어있으니, 주문번호와 전화번호로 조회가 가능합니다.

Lượt xem 14

Nó không phải là chỉnh sửa 1: 1, nó được chỉnh sửa và phân phối, và chủ yếu là chỉnh sửa tông màu da / loại bỏ khuyết điểm / đường nét trên khuôn mặt.

Các chỉnh sửa tự nhiên được thực hiện càng nhiều càng tốt và các chỉnh sửa bổ sung không được phép.

Cảm ơn.


1:1 보정이 아닌, 보정을 해서 전달드리며, 전체적으로 피부톤 / 잡티제거 /얼굴라인  등을 위주로 간단하게 보정해드립니다.

자연스러운 보정을 최대한으로 해드리고 있으며, 추가 수정은 불가합니다.

감사합니다.

Lượt xem 15

Sau 15 phút quay, thời gian chọn là 10 phút.

Nếu bạn cảm thấy sắp hết thời gian, bạn phải đặt chỗ trong 2 giờ liên tục.

(Khó gia hạn thêm thời gian trừ khi trống thời gian tiếp theo.


15분 촬영 후 10분 셀렉 시간입니다.

시간이 부족하다고 느껴지실 경우 2타임 연속으로 예약주셔야 합니다.

(추가적인 시간연장은 다음타임이 비어있지 않다면 어렵습니다.

Lượt xem 12

Vì chúng tôi hoạt động trên cơ sở đặt trước nên 100% số tiền đặt cọc sẽ được gửi bằng chuyển khoản.

Nếu quý khách đến trong ngày và yêu cầu nhân viên chuyển sang thanh toán bằng thẻ - Quý khách có thể tiến hành thanh toán bằng thẻ sau khi hoàn tiền bằng chuyển khoản.

Biên lai tiền mặt cũng có sẵn tại chỗ nếu bạn yêu cầu phát hành trong cùng một ngày.


저희는 예약제로 진행되기 때문에, 100% 예약금으로 계좌 이체 처리됩니다.

당일날 오셔서 직원에게 카드결제로 변경 요청시 - 계좌이체로 환불 이후 카드결제 진행이 가능합니다.

현금영수증도 당일에 오셔서 발행요청해주시면 현장에서 가능합니다.