Không gian chụp ảnh dành cho Những ai cảm thấy ngại ngùng khi người khác chụp ảnh cho và dành cho những ai cảm thấy khó có thể đứng trước ống kính máy ảnh


Hãy lưu giữ chính mình hoặc câu chuyện của mình cùng những người thân yêu xung quanh bạn tại không gian Minores - Nơi mà bạn muốn được thấy hình ảnh thật sự của mình, nơi chứa đựng những ký ức


Không gian văn hoá phức hợp Minores sẽ hoàn thiện những câu chuyện và ký ức của bạn


남이 찍어주는 사진이 부끄러울 수 있고

카메라 셔터 앞에 서기 어려울 수 있는 분들을 위한 공간.


정말 나다운 모습이 궁금하고, 또 다른 추억을 가질수 있는

minores의 '공백'이라는 공간 안에서

당신 혹은 당신들의 이야기를 담아보세요.


복합문화공간 minores에서 당신의 스토리와 추억을 메워 드립니다.