Đặt lịch

예약안내

Bảng giá


Gói cơ bản + 4 ảnh
(15 phút) 


2 ảnh 4*6 cm

Video timelaps

bao gồm đồ uống


Dành cho 2 người 360k

Chụp ảnh màu +50k

Thêm người +120k 

Trọn gói (15 phút)


2 ảnh 4*6 cm

Chỉnh sửa (2 ảnh)

kích thước bỏ túi

ảnh cắt bốn

Trả file ảnh gốc đầy đủ

Video timelaps


Dành cho 2 người 360k

Chụp ảnh màu +50k

Thêm người +120k 

Gói Toàn diện (15 phút) 


2 ảnh 4*6 cm

Chỉnh sửa (2 ảnh)

Trả file ảnh gốc đầy đủ

Video timelaps


Dành cho 2 người 320k

Chụp ảnh màu +50k

Thêm người + 100k

가격표


기본+네컷 패키지(15분)


4*6 inch 2컷

타임램스 영상

음료 포함


2인 기준 360,000동

컬러촬영 +50,000동

인원추가 +120,000동

풀 패키지(15분)


4*6 inch 2컷

리터치(2컷)

포켓사이즈

네컷사진

전체 원본 파일

타임랩스 영상


2인 기준 360,000동

컬러촬영 +50,000동

인원추가 +120,000동

홀로이즘 패키지(15분)


4*6 inch 2컷

리터치(2컷)

두컷 사진

전체 원본 파일

타임랩스 영상


2인 기준 230,000동

컬러촬영 +50,000동

인원추가 +100,000동


Thời gian sử dụng 
Phương pháp order 
Sử dụng mobile 

 Tự chụp đen trắng 15 phút + 10 phút select ảnh = 25 phút

(Cần ghi nhớ thời gian sử dụng vì 5 phút sau đó phải dành cho khách hàng khác nên hãy tham khảo) 

Lựa chọn sản phẩm đúng với ngày chụp và thời gian chụp ảnh mong muốn. (Gửi mail hướng dẫn nội dung order vào mail của khách hàng, việc order hoàn tất sau khi xác nhận số tiền order cuối cùng.) 

Khi chọn ngày bằng mobile, vuốt sang bên phải để ngày chạy sang. 이용시간
예약방법
모바일이용

셀프 흑백 사진 촬영 15분 + 사진 셀렉 10분 = 총 25분

(이용 시간에 염두 부탁드리며, 뒤의 5분은 다음 손님 세팅시간으로 할애되오니 참고 부탁드립니다)

원하시는 촬영일과 시간에 맞는 상품을 선택 구매

(고객님의 이메일로 예약상황에 대한 안내 메일이 발송되며,

"최종 예약 비용 입금 확인후" 예약이 완료됩니다.

모바일로 날짜 선택시 오른쪽 슬라이드로 날짜를 밀어주시면

날짜가 넘어가집니다.


prev

Tháng 5 2024

next
 • Hoàn thành đặt trước / Đang chờ xử lý
 • Có sẵn
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
28
Đã hết hạn
29
Đã hết hạn
30
Đã hết hạn
1
Đã hết hạn
2
Đã hết hạn
3
Đã hết hạn
4
Đã hết hạn
5
Đã hết hạn
6
Đã hết hạn
7
Đã hết hạn
8
Đã hết hạn
9
Đã hết hạn
10
Đã hết hạn
11
Đã hết hạn
12
Đã hết hạn
13
Đã hết hạn
14
Đã hết hạn
15
Đã hết hạn
16
Đã hết hạn
17
Đã hết hạn
18
Đã hết hạn
19
Đã hết hạn
20
Đã hết hạn
21
Đã hết hạn
22
Đã hết hạn
23
Đã hết hạn
24
Đã hết hạn
25
Đã hết hạn
26
Đã hết hạn
27
Đã hết hạn
28
Đã hết hạn
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
next

Tháng 5 2024

prev
 • T4
 • 29
 • T5
 • 30
 • T6
 • 31
 • T7
 • 1
 • CN
 • 2
 • T2
 • 3
 • T3
 • 4
 • T4
 • 5
 • T5
 • 6
 • T6
 • 7
 • T7
 • 8
 • CN
 • 9
 • T2
 • 10
 • T3
 • 11
 • T4
 • 12
 • T5
 • 13
 • T6
 • 14
 • T7
 • 15
 • CN
 • 16
 • T2
 • 17
 • T3
 • 18
 • T4
 • 19
 • T5
 • 20
 • T6
 • 21
 • T7
 • 22
 • CN
 • 23
 • T2
 • 24
 • T3
 • 25
 • T4
 • 26
 • T5
 • 27
 • T6
 • 28
 • T7
 • 29
 • CN
 • 30